Hva er et kredittkort?

Et kredittkort er en type betalingskort som ble innført i Norge av American Express på 70 tallet. Et kredittkort gir oss muligheten til å kjøpe en ferie, et klesplagg eller et annet produkt for å så få faktura i posten av kredittkortselskapet. Det betyr at du kan kjøpe i dag og betale om 4 måneder. Et kredittkort har vanligvis en rentefri periode på 45 dager, noen ganger helt opp til 50.

Et kredittkort baserer seg på en avtale mellom kortbrukeren og kredittkorttilbyderen, i denne avtalen bestemmes blant annet:

  • Betingelsene for tilbakebetaling
  • Rentesatser
  • Kredittramme

Hvis du har et kredittkort så kan velge om du vil betale et minstebeløp på fakturaen eller betale fakturaen i sin helhet. Dersom du velger å kun betale minstebeløp så vil renter løpe. Renten på kredittkort er høy og det er slik bankene klarer å tjene penger på kredittkort.

Etter lanseringen på 70 tallet har antall kredittkorttilbydere vokst enormt. Det er i dag over 2 millioner kredittkort i omløp i Norge.  Kredittkortgjelden til den norske befolkning finnes det ikke noe eksakt tall på, men i 2011 var den samlede gjelden på svimlende 65 milliarder. Med utgangspunkt i denne summen kan man anta at nordmenn har flere milliarder i kredittkortgjeld.