Ikke råd til depositum?

Dagens leiemarked er utrolig tøft, ihvertfall i byer som Oslo, Bergen og Trondheim. Grunnen til at leieprisene har skutt opp i været er en kombinasjon av at flere ønsker å bo i byene,sterk lønnsvekst og at er blitt vanskeligere å få innvilget boliglån. I takt med at leieprisene er på et historisk høyt nivå så har kravene til depositum økt. Et depositum er utleiers sikkerhet for at du som leietaker betaler den månedlige leien din og dekning for eventuelle skader du påfører leiligheten uaktsomt, du kan lese mer om dette hos Lovdata.

Det er vanlig at et depositum tilsvarer 3x din månedsleie, det betyr at dersom du betaler 15000,- i måneden, så må du i noen tilfeller stille med hele 45000,- kroner i sikkerhet. Det er derfor ikke rart at depositum kan være svært vanskelig for veldig mange mennesker, men det finnes flere muligheter for deg til å få råd til et depositum.

1.Låne penger til depositum 

Dersom du ikke har råd til depositum så anbefaler vi deg at du først spør foreldre om de har mulighet til å låne deg disse pengene. Hvis de stoler på deg og har råd til beløpet så er dette et nesten risikofritt lån for dem. I tillegg så har leietaker rett på renteavkastningen fra depositumet. Det betyr at dine foreldre også kan tjene penger på rentene som påløper innskuddet.

Vi har også forståelse for at ikke alle foreldre har økonomi til å låne penger til sine barn, da kan et depositumslån være aktuelt. Dette blir i praksis et forbrukslån, men ofte med en snill rente. Det er også slik at dette kan være god tvungen sparing, selv om rentekostnaden kan virke dyrt. Du kan lese mer om det å låne penger til depositum på denne siden.

2. Sosial garanti 

Sosial garanti er en form for sikkerhet som tildeles de som er svakest stilt økonomisk fra det offentlige. Dette er en god ordning, men dessverre så er det i dag få utleiere som godtar denne type garantier. Dersom du ønsker mer informasjon om sosial garanti anbefaler vi at du kontakter ditt lokale sosialkontor.

3. Velg en billig leilighet/bolig

Dersom du ikke har råd til depositum så kan det være lurt å se på muligheter som gjør at depositumet blir billigere. Dette kan være utkantområder eller byer som ligger utenfor storbyene. Vi vet at flere til og med klarer å slippe unna depositum hvis de velger en plass som ikke er sentral.  Man må selvfølgelig ta hensyn til barn og arbeid,men dette kan gjøre ting betydelig lettere.

Lykke til med leilighetsjakten fra oss i BestKredittkort.com!